Положення

Положення про коледж

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності

Положення про комісію з моніторингу якості освіти

Положення про навчальний кабінет

Положення про організацію всіх видів практик

Положення про надання платних освітніх послуг

Положення про уповноважену особу з питань організації і проведення спрощених закупівель

Положення про порядок преміювання працівників

Умови огляду-конкурсу кабінетів і лабораторій

Положення про циклову комісію

Положення про дистанційне навчання

Положення про проведення директорських контрольних робіт

Єдині вимоги оцінки професійного рівня викладачів

Кодекс академічної доброчесності 

План підготовки документації по навчальній частині

Положення щодо протидії булінгу

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про грошову винагороду

Положення про систему контролю

Положення про органи студентського самоврядування

Положення про студентське самоврядування