Інформаційна бібліотечна та архівна справа

     Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи – це завжди сучасний, ерудований, відкритий, уважний знавець інформаційних процесів. Це ерудит, педагог, психолог, всебічно розвинута людина, знавець бібліотечно – бібліографічних процесів, а бібліотека – комфортний і обладнаний новітніми технологіями інформаційний центр.

   Фахові здібності     

Випускник спеціальності зможе працювати :
 • фахівцем з інформаційних, бібліотечних систем, архівної справи;
 • документознавцем;
 • менеджером служби документаційного забезпечення управління;
 • секретарями – референтами в органах державного управління чи установах різних форм власності;
 • фахівцем у сфері документної комунікації (архіви, музеї, бібліотеки, інформаційні центри тощо);
 • фахівцем в установах, пов’язаних з інформаційною діяльністю;
 • інформаційним менеджером;
 • фахівцем з впровадження новітніх інформаційних технологій;
 • організатором діловодства;
 • координаторами ділових презентацій та проєктів у державних та бізнесових організаціях.

Під час навчання студенти набувають таких спеціальних компетентностей з:

 • організації інформаційного простору;
 • упорядкування, класифікації, ефективного використання інформації;
 • роботи з автоматизованими інформаційними та інтернет – технологіями;
 • організації інформаційних масивів;
 • основ документознавства та діловодства;
 • бібліотечно – бібліографічної діяльності;
 • основ комп’ютерних технологій.

      Після закінчення коледжу станете інформаційними фахівцями, що володіють професійними навиками створення, аналізу й оцінки різних видів інформації (ділової, управлінської, рекламно – маркетингової); уміють працювати із сучасними інформаційними системами, базами даних, створювати електронні презентації, аналізувати ресурси Інтернет, працювати з веб – сайтами та порталами.

Запрошуємо до вступу всіх, хто бажає отримати якісну сучасну освіту і яскраве студентське життя.