Бібліотека

Одним із провідників інформації з давніх-давен була і залишається бібліотека. Це місце, де збираються, пропагуються і розповсюджуються інформаційні потоки. Бібліотека – це “вікно в світ знань”.

Бібліотека Самбірського коледжу культури і мистецтв є важливим структурним підрозділом навчального закладу, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний процес, а також є центром розповсюдження знань, духовного та інтелектуального спілкування. Бібліотека забезпечує інформаційно–бібліографічне обслуговування студентів, викладачів, співробітників коледжу у відповідності з інформаційними запитами.

Уперше бібліотека відчинила двері в далекому 1952 році. Разом із закладом вона пройшла всі етапи свого розвитку. Становлення бібліотеки відбувалось завдяки професіоналізму, відповідальності, а головне – любові до своєї справи працівників бібліотеки: Косаркевич Н. М., Горбатової О. М., Припін Г. С.

Зараз у бібліотеці працюють висококваліфіковані спеціалісти з вищою спеціальною освітою та великим досвідом роботи за фахом: Заріцька Л. Ф. (завідувач бібліотекою) та Костяк Н. Я.

Робота бібліотеки спрямована на виховання кваліфікованих майбутніх спеціалістів у галузі культури та мистецтва з високою громадянською, суспільно-політичною, правовою, професійною культурою.

Обслуговування користувачів відбувається у режимі абонементу та читального залу.

Фонд бібліотеки становить 30080 примірників та містить універсальні, галузеві енциклопедії, словники, довідники, ноти, літературу з історії, філософії, соціології, права, політології, економіки, мистецтва.

Щорічно до бібліотеки надходить близько 30 найменувань газет та журналів. Враховуючи потреби наших користувачів, приділяється увага передплаті масових суспільно-політичних, популярно-наукових періодичних видань, які користуються попитом у студентів та викладачів.

Бібліотека обладнана сучасною комп’ютерною технікою. Всі комп’ютери мають доступ до мережі Інтернет. Завдяки впровадженню в роботу бібліотеки сучасних інформаційних технологій, користувачі бібліотеки мають можливість доступу до необхідної інформації. Доступ до мережі  Інтернет значно розширює можливості бібліотеки та підвищує оперативність інформаційної роботи в галузі освіти. Бібліотека коледжу у своїй роботі активно використовує електронні інформаційні ресурси. У читальній залі є доступ до мережі Інтернет через Wi-Fi, що сприяє творчій, пошуковій діяльності викладачів і студентів, дає можливість краще підготуватись і провести навчальні заняття, виховні заходи. Найпопулярнішими послугами є допомога в написанні рефератів, творів,оформлення презентацій, підготовка до екзаменів, пошук інформації про вищі навчальні заклади.

Бібліотека постійно використовує різні форми і методи інформаційно-бібліографічної діяльності:

 • виконання усних довідок,
 • проведення консультацій коло каталогів та картотек,
 • інформаційні огляди періодичних видань,
 • книжкові виставки, тематичні полички,
 • бібліотечні бесіди,
 • максимальне розкриття книжкового фонду в умовах відкритого доступу,
 • інформаційне забезпечення проведення педрад.

Зважаючи на різноманітні потреби користувачів бібліотеки, а це педагоги різних предметів, студенти різних напрямків підготовки спеціалістів (бібліотечна справа, народні інструменти, хоровий спів, хореографія) бібліотекарі здійснюють бібліотечно-інформаційний супровід навчального процесу, постійно оновлюють форми роботи.

До послуг користувачів довідково-бібліографічний апарат бібліотеки: алфавітний, систематичний каталоги, систематична картотека статей, тематичні картотеки, які є своєрідним путівником по фондах книгозбірні.

У бібліотеці систематично оновлюється наповнення книжкових виставок, що дозволяє не лише наочно інформувати користувачів про нові надходження книг, періодичних видань, електронних документів, але й робить бібліотечне середовище більш відкритим і привабливим для відвідувачів, а отже – заохочує їх до подальшого користування бібліотекою та до читання літератури. Тематика масових заходів направлена на відзначення національних, професійних, релігійних та народних свят, історичних дат, ювілеїв відомих громадських діячів, науковців, освітян, видатних митців і письменників.

У бібліотеці постійно діють такі виставки:

 • виставка-подорож “З книгою крізь століття”, “Козацька слава в дзеркалі століть”;
 • виставка-календар “Пам’ятні дати моєї України”;
 • виставка-знайомство “Найбільша таємниця і краса – це мистецтво”, “Все проходить, а музика вічна”;
 • виставка-панорама “Україна: погляд у майбутнє”;
 • виставка-порада “Цілющий кошик”, “Держава і я: правові аспекти”;
 • розгорнута полиця “Мова моя назавжди у моєму серці”.

Дані виставки яскраво оформлені, до кожного розділу підібрані цікаві назви і цитати. Тут представлено 156 книг, 64 з яких користуються постійним попитом у користувачів бібліотеки.

Великою популярністю користується виставка нових надходжень “На хвилинку зупинись, нові книги подивись!”. Тут представлено літературу, котра нещодавно потрапила на полиці книгозбірні. Виставка оновлюється у залежності від надходжень нової літератури до бібліотеки.

Окрім постійно діючих виставок бібліотека регулярно організовує книжкові виставки, присвячені ювілейним датам та знаковим подіям.

У бібліотеці часто проводяться бесіди з студентами, цікаві бібліотечні уроки, вікторини, літературні читання та поетичні марафони.

Під час проведення тижнів предметно-циклових комісій у бібліотеці проводяться виставки додаткової літератури з того чи іншого предмета.

Разом з викладачами української літератури бібліотекарі підготували і провели зустрічі студентів із письменниками-землякоми: Омеляном Леськівим, Ярославом Ярішем, Богданом Ладанаєм.

У читальному залі завжди панує атмосфера творчого пошуку, затишку для користувачів та доброзичливості.

Бібліотека коледжу тісно співпрацює з предметно-цикловою комісією бібліотечних дисциплін. Студенти-бібліотекарі проходять навчальну практику у бібліотеці коледжу. Під час практики вони беруть участь у написанні карток для тематичних картотек бібліотеки, мають змогу працювати з фондом: розставляють повернуту літературу, займаються палітурною справою (проводять ремонт зношеної літератури).

На заняттях з бібліотечних дисциплін студенти широко використовують періодичні журнали, що є в бібліотеці для виконання практичних завдань. Найбільшим попитом користуються такі видання, як “Позакласний час”, “Шкільна бібліотека”, “Бібліотечна планета”, “Вісник Книжкової палати”, “Бібліотечний вісник”, а також газетні видання.

Бібліотека тісно співпрацює з предметно-цикловою комісією культурологічних дисциплін. Оскільки в коледжі проводиться багато заходів, присвячених різним знаменним датам та подіям, бібліотека бере активну участь у забезпеченні цих заходів відповідними матеріалами. Кожен такий захід є не тільки виховним, а й навчальним, оскільки студенти вивчають режисуру, форми і методи масових заходів. Для цього у бібліотеці ведеться картотека сценаріїв, проводиться пошук матеріалів для розробки масового заходу.

Віднедавна бібліотека коледжу практикує надання вільного доступу до фондів нотної літератури для викладачів музичних дисциплін. Це дало змогу активніше залучати до користування бібліотечними послугами молодого контингенту викладацького складу.

Бібліотека Самбірського коледжу культури і мистецтв відіграє важливу роль в забезпеченні навчального і виховного процесів. Діяльність бібліотеки і коледжу нерозривно пов’язані між собою. Бібліотекарі і педагоги не конкуренти, а партнери в спільній діяльності для блага молодого покоління майбутніх спеціалістів.