Розрахунок плати за навчання на основі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання) за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)