Cписок вступників рекомендованих до зарахування (заочна форма навчання)