Абітурієнту

Правила прийому 2021

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію

Фахові перспективи випускників коледжу

Оголошення про прийом на навчання 2021

Консультації, що стосуються вступу абітурієнтів

Програми вступних випробувань

Перелік документів для вступу

Розрахунок вартості навчання на контрактній основі (заочна форма)

Графік проведення творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти за державним регіональним замовленням з 01 по 13 липня 2021 року

Розклад консультацій, вступних випробувань та творчих конкурсів для абітурієнтів денної форми навчання, що вступають на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

Наказ про допуск абітурієнтів до складання вступних іспитів у 2021р., що вступають на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

Рейтинговий список вступників на основі базової загальної середньої освіти, рекомендованих до зарахування на державну форму навчання

Наказ про зарахування на основі базової загальної середньої освіти

Наказ про зарахування на основі повної загальної середньої освіти

Р озклад консультацій, вступних  випробувань та творчих конкурсів для абітурієнтів денної форми навчання,що  вступають на основі базової  загальної  середньої  освіти (9 класів) за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Р О З К Л А Д консультацій, вступних випробувань для абітурієнтів ЗАОЧНОЇ ФОРМИ навчання, що вступають на основі повної загальної середньої освіти (на контрактній основі)

Р О З К Л А Д консультацій, вступних випробувань для абітурієнтів ЗАОЧНОЇ ФОРМИ навчання, що вступають на основі повної загальної середньої освіти (на контрактній основі) (додатковий набір)

Вступна компанія 2020